Archief | artikelen RSS-feed voor deze sectie

Groeiende barbarij

De aanval op het kantoor van het Franse weekblad Charlie Hebdo is misselijkmakend. Er is absoluut geen rechtvaardiging voor het vermoorden van journalisten en tekenaars. En het eerste dat nu moet gebeuren is het arresteren en voor het gerecht brengen van de daders. Het zou niet nodig moeten zijn deze drie zinnen te schrijven; ze […]

Meer lezen 1 reactie

Over Gouda en de journalistieke verbeelding

Van tijd tot tijd blijkt de Nederlandse journalistiek in staat tot een soort collectieve verstandsverbijstering. De opgeklopte verslaggeving over de Sinterklaasintocht in Gouda van afgelopen zaterdag is een goed voorbeeld. Het NRC opende met het tendentieuze voorpagina-artikel “Controverse rond Zwarte Piet: hooligan aanpak blijkt effectief.” Het betreft een journalistiek dieptepunt in een onderwerp dat sowieso […]

Meer lezen 2 reacties

A Revolution of Life – Interview with Saleh Muslim

On Sunday November 10 Saleh Muslim Mohamed, co-president of the Democratic Union Party (PYD) representing the independent communities of Rojava (Syrian-Kurdistan) and its armed wings, the People’s Defense Unit (YPG) and Women’s Defense Unity (YPJ), visited the Netherlands. Muslim spoke about the fight of Rojava against the Islamic State (ISIS) and the development of democratic […]

Meer lezen 8 reacties

Mistvorming rond het neoliberalisme

Soms heeft een publicatie een effect dat tegengesteld is aan het beoogde. Zulke boemerangeffecten doen zich in het bijzonder voor, als het gaat om pogingen de circulatie van bepaalde ideeën stop te zetten. De kans is groot dat daardoor deze ideeën juist meer voor het voetlicht treden dan voorheen. Een recent boekje van het wetenschappelijk […]

Meer lezen 1 reactie

Ook Nederland moet leren van Ferguson

De rellen in Ferguson naar aanleiding van de dood van Michael Brown worden in de Nederlandse media terecht opgevat als daad van politiek verzet. Afro-Amerikanen uiten hun woede over discriminatie, en dan vooral over racial profiling door de Amerikaanse politie. Het is een goede zaak dat de politieke dimensie van de rellen wordt erkend en […]

Meer lezen 0 reacties

Homo-emancipatie wordt in Nederland nog steeds slecht begrepen

Rob Wijnberg publiceerde onlangs het stuk ‘Waarom ik tegen het tolereren van homo’s ben’ op De Correspondent, dat een instant hit werd op sociale media. In het stuk beargumenteert Wijnberg dat homo-emancipatie niet tolerantie maar erkenning als einddoel moet hebben, omdat het simpelweg ‘tolereren’ van seksueel verschil geen eind maakt aan vooroordelen, en normalisering van […]

Meer lezen 1 reactie

Wat te doen tegen IS?

De ‘Islamitische Staat’ (IS) is mede een product van de cynische machtspolitiek van het westen en Assad. We horen nu weer stemmen opgaan voor westerse interventie. Alsof het niet westerse interventie is, die geleid heeft tot de huidige situatie. In plaats daarvan moet de lokale bevolking geholpen worden om zich tegen IS te verweren. De […]

Meer lezen 3 reacties

“Multiculturalisme gaat uiteindelijk om inter-menselijke erkenning”

Racisme: het woord wordt weer voluit gebezigd in het Nederlandse publieke debat. Bij het opzetten van een sterke Nederlandse antiracismebeweging duiken elke keer dezelfde vragen op: Wie moet er spreken? Welke allianties moeten worden gesmeed? Welk vocabulaire en welk narratief is het meest geschikt? Welke doelen moeten worden gesteld? TENK wil een bijdrage leveren aan deze […]

Meer lezen 0 reacties

Moslimbashen hoort bij de NRC

Frontaal op de voorpagina van het opiniekatern van de NRC stond dit weekeinde een stuk met de titel “Jodenhaat hoort bij de islam”. Drie pagina’s had de NRC er maar liefst voor uit getrokken. De opening van het artikel windt er geen doekjes om: “Het geweld van moslims tegen Joden is geen toeval, heeft niets […]

Meer lezen 12 reacties

Nederlandse overheid steunt kapitaal ten koste van arbeid

Het beleid van de Nederlandse regering in de afgelopen decennia en tijdens de crisis kan volledig begrepen worden als het steunen van mensen met financieel vermogen ten nadele van mensen die voor hun inkomen zijn aangewezen op een baan. Dat is de kern, de rest is bijzaak. Vermogen wordt namelijk en minder belast en beter […]

Meer lezen 0 reacties

In de Tweede Wereldoorlog hadden we wél wat te verbergen – Godwinlezing 2014

Op 5 mei organiseerde Bits of Freedom in samenwerking met De correspondent en het Verzetsmuseum in Amsterdam de eerste Godwinlezing. Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom, trad aan voor de eerste editie. Hij leverde een scherpe analyse van de hedendaagse samenleving en de gevaren die de digitalisering en observatiedrift van overheden en bedrijven […]

Meer lezen 0 reacties

Over Badal en het racisme­debat

Een tijdje geleden schreef ik met TENK een stuk over de ‘Marokkanenuitspraken’ van Wilders. We relateerden de uitspraken aan breder levende opvattingen, namelijk het idee dat het de religie en de cultuur is van Marokkaanse Nederlanders die de oorzaak is van sociale problematiek. We stelden dat religie en cultuur, als deze maar statisch en monolithisch […]

Meer lezen 0 reacties

Links en de Europese verkiezingen

Op 22 mei mogen we naar de stembus voor de verkiezingen van het Europese Parlement. De verwachting is dat bij deze stembusgang een groot deel van de kiezers thuis zal blijven en dat van degenen die wel gaan stemmen een ongekend hoog aantal een stem uit zal brengen op nationalistische anti-Europese partijen zoals die van […]

Meer lezen 1 reactie

Mijn fascisme (enkele waarheden)

Het essay ‘Mijn fascisme’, hieronder te vinden in sterk ingekorte vorm, staat in de bundel Alles is slecht, dat op 1 mei verschijnt bij Leesmagazijn. Kirill Medvedev behoort samen met de feministische punkgroep Pussy Riot en het kunstenaarscollectief Chto Delat uit Sint-Petersburg tot de jongere generatie schrijvers en kunstenaars in Rusland die zich verzet tegen […]

Meer lezen 2 reacties

Triple P: de terugkeer van Vadertje Staat

Door Ouder-Kindcentra, Centra voor Jeugd en Gezin en GGD’s wordt tegenwoordig opvoedadvies gegeven aan ouders. Dat opvoedadvies is gebaseerd op de peperdure, uit Australië geïmporteerde ‘Triple P’-methode. Triple P is niet waardenneutraal, sterker nog, het is een conservatieve aanpak waarin een rechts mensbeeld opgedrongen wordt aan ouders die zich in een kwetsbare positie bevinden. Dit […]

Meer lezen 0 reacties

De waarheid van Wilders

Oog om oog, tand om tand. Met die gedachte roept de PVV nu op om aangifte te doen tegen Samsom en Spekman. Wilders stelt dat de PvdA-leiders veel verder zijn gegaan in hun uitlatingen over Marokkanen dan hijzelf. Het is een illustratie van de heersende onduidelijkheid over welke grens nu eigenlijk is overschreden, waar benoemen […]

Meer lezen 3 reacties

Marokkaanse criminaliteit bestaat niet

‘Marokkaanse criminaliteit’ benoemen lost niets op, maar leidt slechts tot etnische spanningen, racisme en ondoordachte criminaliteitsbestrijding, betogen Hieke Huistra en Bram Mellink. Volgens David Pinto is het duidelijk: Marokkaanse criminaliteit is

Meer lezen 0 reacties

De kater van het Tahrir-plein – heeft het zin gehad?

“Eigenlijk zie ik niet zo goed hoe we nu verder moeten. Vertrekken naar Europa is voor veel mensen van onze generatie de enige reële kans op een beter leven. We hebben het echt geprobeerd. Maar steeds meer jongeren willen nu gewoon weg uit deze ellende. Wat moeten ze anders nog doen?” Mathijs Van de Sande […]

Meer lezen 0 reacties

Het glas moet leeg – Over het gevaar van een taboe op de Godwin

De ‘wet van Godwin’ wordt tegenwoordig opgevat als een heilige morele wet en is als zodanig oneindig machtig. Dat leidt er in Nederland toe dat we nieuwe verschijningsvormen van fascisme niet onder ogen durven te zien. Een gevolg van een nauwe historische analyse die blind is voor hedendaagse uitsluitende politieke tendensen. Er is veel verwerpelijk […]

Meer lezen 0 reacties

Universeel Basisinkomen: een brug te ver, of een eerste stap?

Het lijkt tegenwoordig weer mogelijk om te praten over (on)gelijkheid. In zijn State of the Union noemde Obama het ’the defining challenge of our time’, en in de VS woedt nu een politieke strijd om de verhoging van het minimumloon. Zelfs in de jaarlijkse ontmoeting van de rijken en machtigen in Davos, was het onderwerp […]

Meer lezen 0 reacties

Een oefening in conformisme: de deliberatieve democratie van David van Reybrouck

In 2012 werd in België op initiatief van de schrijver David Van Reybrouck en anderen een “G1000” georganiseerd: een oefening in “deliberatieve democratie” waarbij men poogde aan politiek te doen zonder de klassieke patronen ervan te volgen, en zo de burger “outside of the box” te laten denken. Het initiatief was goed bedoeld. Het ging […]

Meer lezen 0 reacties

De slinkse slogan van de Rotterdamse VVD

Bosman doet het openlijk. Teeven ook. Onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden bij wet ongelijk behandeld als Bosman zijn zin krijgt en zijn wetsvoorstel erdoor komt. Teeven heeft huiszoeking mogelijk gemaakt, als er maar een vermoeden is dat er iemand zonder papieren in een huis verblijft. De Rotterdamse […]

Meer lezen 0 reacties

Waarom de participatiesamenleving een conservatief project is

Linkse critici van de participatiesamenleving doen het af als een overwegend liberale visie op de maatschappij, waar de VVD zich meer in zou kunnen herkennen dan de PvdA. Een analyse van de achterliggende ideeën laat zien

Meer lezen 1 reactie

Van revolutie naar normen en waarden – het veranderende socialisme van de SP

“In de jaren zeventig waren we allemaal een beetje gek”, aldus SP-senator Tiny Kox. Daarmee is de SP van het eerste uur makkelijk weggezet maar het klopt dat de huidige SP werelden verwijderd is van de oude, maoïstische ‘Socialistiese Partij’. Het was niet alleen de spelling die werd aangepast in de jaren negentig, het ‘socialisme’ […]

Meer lezen 2 reacties

Occupy: zoektocht naar een gebruiksaanwijzing

Het is vreemd om in de verleden tijd over een sociale beweging te schrijven terwijl de door haar aangekaarte thematiek nog steeds het dagelijkse nieuws bepaalt. Grofweg twee jaar geleden begonnen de protesten. Vier jaar zijn er voorbij sinds het begin van de financiële crisis. Sindsdien is er niets wezenlijks veranderd. De financiële industrie is […]

Meer lezen 0 reacties

De aard van het conservatisme

Onlangs had ik het genoegen aanwezig te zijn bij een referaat[1] gehouden door Bart Jan Spruyt. Hij opende met de volgende zin: ‘Kijkt u maar eens goed dames en heren, want dit ziet u zelden: hier zit een conservatief’. Spruyt illustreert hiermee een typisch conservatieve karaktertrek: het spelen van de underdog. Het is natuurlijk spel […]

Meer lezen 1 reactie

Wat is neoliberalisme?

De crisis is de schuld van het neoliberalisme. Marktwerking in de zorg is neoliberaal. Samenredzaamheid is een neoliberaal doekje voor het bloeden. Omdat het voor zo ongeveer alles dat links niet zint als scheldwoord gebruikt wordt, zou je haast denken dat neoliberalisme een obligate term is. Dat is zeker niet het geval. Maar wat is […]

Meer lezen 0 reacties

‘Ralph Miliband haatte zijn land': Een vreemd maar nuttig debat

Begin oktober 2013 brak een wat vreemde rel uit in Groot-Brittannië. Het was het seizoen van de grote partijcongressen, en het congres van Labour – geleid door Ed Miliband – werd algemeen als een succes beschouwd. De rechtse Britse pers gaf dan ook tegengas. The Daily Mail publiceerde een artikel waarin de vader van de […]

Meer lezen 0 reacties