Over Pauw en etnocentrisme

I k zag nog wat verlaat de Pauw-uitzending met Quinsy Gario en Sunny Bergman. Opvallend was natuurlijk dat Joram van Klaveren (ex-PVV) alle ruimte kreeg om te interrumperen en zijn bandeloze liefde voor Zwarte Piet te betuigen. Maar het interessantste vond ik eerlijk gezegd het vox-pop videofragmentje, waarin een aantal blanke vijftigplussers op straat werd aangesproken over het Zwarte Piet debat. Het antwoord was dat mensen die zich aan Zwarte Piet storen ‘terug moeten naar waar ze vandaan komen’, of dat ‘mensen van buitenaf’ zich niet mogen storen aan Zwarte Piet, ‘want het is van ons, klaar.’ Het lijkt een vrij breed gedeeld sentiment, dat zich niet beperkt tot PVV’ers.

Wat dat ‘van ons’ impliceert, is dat het Nederlanderschap door grote delen van de Nederlandse bevolking nog steeds wordt gezien als iets wat voorbehouden is aan het blanke, autochtone deel van de bevolking. Minderheden zijn hier ‘te gast’ en hebben geen medezeggenschap over nationale tradities. Dit wereldbeeld wordt ook wel etnocentrisme genoemd. Het wordt gedefinieerd als “de neiging om te geloven dat de eigen etnische of culturele groep van centraal belang is, en dat alle andere groepen afgemeten dienen te worden in verhouding tot de eigen cultuur.”

Dit etnocentrisme komt niet slechts van onderop. In het laatste decennium is het Nederlands burgerschap geculturaliseerd en daarmee is etnocentrisme van bovenaf uitgedragen aan de hand van het integratiedebat. Wij zijn een gastvrij volk, zei Verdonk, maar ‘ze’ moeten niet overal slavernijmonumenten gaan oprichten. De integratietest werd vervolgens cultureel ingevuld, door vragen als ‘wat moet je doen als kennissen een kindje hebben gekregen: kaartje sturen, bloemetjes of op bezoek?’ Nederlander worden betekende je aanpassen aan de blanke culturele identiteit, niet aan de universele waarden van de Nederlandse rechtsstaat, zoals burgerschap bijvoorbeeld in Frankrijk en de VS wordt ingevuld. De Nederlandse politiek heeft daarmee gefaald om een idee van burgerschap en nationale identiteit te articuleren dat recht doet aan alle mensen die in Nederland wonen en geboren zijn.

Het resultaat is een subtiel, veelal onbewust en vrij onzichtbaar type racisme, dat evengoed van boven als van onder komt. Als er grenzen worden overschreden en de etnocentrische rangorde wordt aangetast – zoals rond het Zwarte Piet debat – dan kan etnocentrisme zich verharden tot meer klassieke, expliciete vormen van racisme, zoals te zien op Twitter en op Facebook. Dat is wat de media herkennen als racisme, wat ook wel gelijkgesteld wordt met een gebrek aan fatsoen. Omdat het denken over racisme in Nederland nogal vaak uitgaat van dit vrij stereotiepe idee van racisme – bewust en expliciet, verbonden met extreemrechts, gericht op buitenlanders eruit of slogans als vol = vol – wordt in de discussie vaak de plank misgeslagen.

Etnocentrisme gaat ervan uit dat minderheden op zich in Nederland mogen verblijven, en officieel hebben minderheden gelijke rechten. De facto blijven minderheden echter in het oneindige een status aparte als gast hebben. Minderheden worden niet als individu aangesproken op problemen maar als gemeenschap. Ze hebben geen recht van spreken over nationale tradities en moeten dankbaar zijn voor de gastvrijheid die hen is verleend. Vrijheid van meningsuiting betekende veelal dat de dominante blanke groep het voorrecht verkreeg om minderheden de maat te nemen.

Dat is waarom het Zwarte Piet debat zo’n explosief fenomeen is, het ondergraaft het etnocentrische wereldbeeld dat sinds Fortuyn politiek dominant is geworden, in bijna alle partijen.

Tags: , ,

Merijn Oudenampsen is politicoloog en socioloog. Hij is verbonden aan de universiteit van Tilburg waar hij een promotieonderzoek doet naar politiek populisme en de ruk naar rechts in de Nederlandse politiek. Zijn website is: merijnoudenampsen.org

35 Responses to “Over Pauw en etnocentrisme” Subscribe

 1. Frans Schütt 15 oktober 2014 at 15:16 #

  Twee kritische noten:
  1.Waar baseer je het op dat de liefde voor Zwarte Piet een ‘vrij breed gedeeld sentiment, dat zich niet beperkt tot PVV’ers’ is? Op onderzoeksgegevens of omdat de aanhang van de PVV een zich vaak luid en primitief uitende groep is, zich inderdaad niet bewust van de onderhuidse racistische lading? In ieder geval wens ik niet met deze groep geassocieerd te worden en is mijn standpunt duidelijk: In het plaatje van Sinterklaas en Zwarte Piet zitten ongetwijfeld racistische elementen, daarom en zeker ook wanneer een bepaalde bevolkingsgroep zich er door gekwetst voelt, moet het Zwart van Piet weg.
  2. Bij je poging het ‘van ons’- gedrag als etnocentrisch te kwalificeren, vergeet je het woordje ‘hier’ te vermelden. Nederlanders (waaronder ik) hebben de neiging om de Nederlandse cultuur hier in Nederland als de dominante cultuur te beschouwen, waar nieuwkomers zich tot op bepaalde hoogte aan dienen te conformeren. In ieder geval aan die aspecten van onze cultuur die in onze wetgeving liggen vastgelegd (dus geen sharia, geen gezichtsbedekkende kleding in het openbaar bv). Als je het woord ‘hier’ aan de omschrijving toevoegt, is het dan nog etnocentrisme? Trouwens, de hele onrust in het Midden Oosten is te danken aan de grootste misvatting op het gebied van etnocentrisch denken van de laatste decennia: de veronderstelling van Bush dat hij ‘wel eventjes’ de democratie is Irak en Afghanistan zou komen brengen, omdat de Westerse democratie nu eenmaal het beste wereldbeeld is. Dus om Nederland negatief ten opzichte van de VS af te spiegelen, wanneer het om etnocentrisch denken gaat, lijkt me stevig de plank misslaan.

  • Layla 16 oktober 2014 at 11:14 #

   Ik reageer graag op je tweede ´kritische noot´. Wat ik uit de woorden van de auteur begrijp, is dat hij juist kritisch is tegenover de definitie van de Nederlandse cultuur. De kernzin daarin is ´´Nederlander worden betekende je aanpassen aan de blanke culturele identiteit, niet aan de universele waarden van de Nederlandse rechtsstaat, zoals burgerschap bijvoorbeeld in Frankrijk en de VS wordt ingevuld.´´

   In je reactie geef je aan dat nieuwkomers zich dienen te conformeren aan de Nederlandse cultuur. Maar wat is die ´Nederlandse cultuur´ dan precies? En wie kwalificeert als ‘nieuwkomer’? Als je punt is dat het uitgangspunt is dat iedereen zich aan de wet moet houden, dan zeg je weinig nieuws en ben je niet kritisch op de auteur; dan ben je het juist met hem eens. Het wordt wat anders als je van de Turkse verwacht geen hoofddoek meer te dragen of van de Antilliaan niet te ‘zeuren’ over Zwarte Piet. Dat zeg jij uiteraard niet, maar dat is wél het punt dat de auteur maakt: veel mensen (inclusief elementen binnen ons wetgevend orgaan) definiëren de Nederlandse cultuur niet als de derde generatie Marokkaan, de Antilliaan, de Surinamer, de Iraniër. Dat zijn ‘zij’ en de ‘blanke meerderheid’ zijn ‘wij’.

   Als half Arabier is dat een subtiliteit die ik vrijwel dagelijks meemaak. Ik ben geboren en getogen Hollander en ik zie er ‘Hollands’ uit, maar een ‘vreemde’ cultuur maakt ook deel uit van mijn identiteit. Ik kan zodoende ook met de ogen van een vreemdeling naar ons land kijken en wat ik dan zie is een grote groep mensen die krampachtig aan hun eigen dingen probeert vast te houden met het argument dat iedereen die het anders ziet hier niet thuishoort. Zelfs als je hier geboren bent. Zelfs als je de taal perfect beheerst. Zelfs als je er hetzelfde uitziet.

   Je kunt zeggen wat je wil over het buitenlandbeleid van de VS, burgerschap is daar niet gedefinieerd aan de hand van of je de feestdagen van één (meerderheids-)groep meeviert.

   Complimenten aan de auteur voor dit stuk, het verwoordt een sentiment dat ik al lang voelde, maar moeilijk zo helder op papier kon krijgen. Dank daarvoor.

   • Frans Schütt 16 oktober 2014 at 14:38 #

    Layla, ik reageer in mijn tweede kritische noot vooral op het begrip etnocentrisme, dat de auteur hanteert. Bij mijn weten is dat het verschijnsel om je eigen cultuur als superieur te zien aan alle andere culturen. Wat de auteur in zijn artikel tracht duidelijk te maken is dat autochtone Nederlanders graag willen dat hun cultuur ‘hier’ in Nederland de boventoon blijft voeren, maar daarmee zeggen ze niet dat men de Nederlandse cultuur ook in bv Marokko moet invoeren en dus is het m.i. geen etnocentrisme (wat het VS-streven om het westers democratisch stelsel in Afghanistan en Irak in te voeren dus wel was).
    Daar komt bij dat nieuwkomers zich hoe dan ook aan onze cultuur moeten conformeren voor zover die in de wet is omschreven. Dus geen sharia, geen gezichtsbedekkende kleding, geen polygamie enz. Dat is niet alleen wat ik vind, dat schrijft de wet voor.
    Nog een stap verder, wat te denken van moslimvrouwen die van hun man het huis niet mogen verlaten of gedwongen huwelijken. Dat zijn zaken die onze wet niet verbiedt, dus moeten wij dat dan ook maar goedvinden, omdat we een multiculturele samenleving pretenderen te zijn? Lastig.
    Voor de duidelijkheid: ik heb niets tegen hoofddoeken, het zwart van Zwarte Piet moet weg, ik houd van oosters eten, loop met een goed gevoel door de Baarsjes, waar zowat een hele AH gerund wordt door jongelui met hoofddoeken en donkere krullen.
    Kortom, ik geniet van de multiculturele samenleving die Nederland is, voor zover die zich binnen de Nederlandse wetgeving afspeelt. Er zullen zeker Nederlanders zijn die vinden dat iedereen die het anders ziet hier niet thuishoort, maar daar hoor ik niet bij. Maar dat wilde jij uiteraard ook niet beweren. ;-)

    • Laylalaylay 17 oktober 2014 at 07:18 #

     Dag Frans, je herhaalt volgens mij nu alleen maar je punt met andere woorden. Mijn reactie zag hem nu juist op het punt dat ‘de Nederlandse cultuur’ een begrip is dat door veel mensen (inclusief jou: je hebt het over *multi*cultureel) zodanig eng wordt gedefinieerd dat de derde generatie Marokkaan, de eerste generatie Arubaan of de halve Arabische daarbinnen geen recht van spreken heeft als onderdeel van die cultuur, zij zijn immers allen ‘vreemd’. Ik vind dat kwalijk. Dat iemand Zwarte Piet niet helemaal fijn vindt, maakt hem niet minder Nederlander. Roepen van wel is wat mij betreft een zodanig kokerkijken op wat het (cultureel) Nederlanderschap is, dat het getuigt van etnocentrisme.

     Ten slotte nog een zijspoor, gelukkig heb je het wat betreft de wet mis: iemand dwingen tegen zijn of haar wil binnen te blijven is hartstikke strafbaar omdat dat kwalificeert als wederrechtelijke vrijheidsberoving. Ik heb de wet nu niet zo bij de hand, maar tegen een gedwongen huwelijk kan juridisch ook ongetwijfeld wat worden ondernomen.

 2. Herman 16 oktober 2014 at 12:03 #

  Zwarte Piet is een begrip…Wat zou sinterklaas zijn zonder zijn knecht,zonder zijn maatje die hem helpt om de zakken door de schoorsteen te krijgen..??Ik noemde Piet zojuist “Zijn knecht”en zo is ons dat in talrijke liedjes over de sint aangeleerd,maar in feite is het zijn helper en daar is niets verkeerd mee..
  Indien ik me niet vergis kennen wij de sint en Piet reeds een honderdtal jaar,ikmzelf herinner mij de sint en Piet sedert bijna 7o jaar.In Duitsland heet Piet”Nicodemus”in Oostenrijk is het “Grampus”en telkens zijn het zwarten of met roet zwartgemaakte personen…Ach het is een traditie,en laat het een traditie zijn en blijven .
  Wie wil hervormen is een zeikerd en moet zich niet bemoeien met volksgewoontes van een eeuw of langer oud.
  Niet tevreden met onze volkstradities en gewoontes…Ga dan lekker ergens anders wonen.Ik woon in Spanje en ben erg tegen stierengevechten…maar ga er dus ook niet naar kijken en veroordeel het op mijn manier.
  Lands gewoontes —Lands gebruil,en “When in Rome,do as the Romans do !

  • jan 16 oktober 2014 at 14:23 #

   ‘Ik woon in Spanje en ben erg tegen stierengevechten…maar ga er dus ook niet naar kijken en veroordeel het op mijn manier.’

   Lekker leuk, maar dat doen de critici in Nederland ook..op hun EIGEN manier veroordelen.

  • Frans Schütt 16 oktober 2014 at 14:46 #

   Maar Herman, als die traditie elementen van een slavenverleden en van racisme in zich heeft, moet je deze schandalige elementen er dan niet uit verwijderen?
   En wat is er tegen hervormen? Als Drees niet ooit de ouderenzorg had hervormd, zou jij dan nu in Spanje zitten?

  • Soraya 16 oktober 2014 at 16:22 #

   ‘When in Rome, do as the Romans do!’ zegt Herman.

   En na hoeveel generaties mogen gekleurde Nederlanders dan wel meepraten over hoe de blanke Nederlanders het doen?

  • Fleurtje 16 oktober 2014 at 18:18 #

   Hablas español ?

  • Dieter 17 oktober 2014 at 08:58 #

   heel goed gesproken.
   Op die laatste zin zou je nog toe mogen voegen dat je in Nederland niet eens mee hoeft te doen, net zo min als jij meedoet met de stierengevechten. Maar laat anderen in hun waarden.
   Respecteer de gebruiken in het land waarin je woont, je kunt alleen deel van een gemeenschap worden als je leert accepteren.

 3. OJ Strijbis 16 oktober 2014 at 13:37 #

  De auteur verwoordt buitengewoon helder de sluimerende etnocentristische of ronduit rascistische elementen in onze samenleving. Als docent op een multi-etnisch vmbo maak ik me daar zorgen over. In allerlei kleine dingetjes zie je het terugkomen. De sfeer en de omgang tussen de leerlingen is goed, maar als er een klein conflict is zie je vaak de etnische afkomst toch een rol gaan spelen. Leerlingen van gelijke etnische komaf zoeken elkaar significant vaker op. Het breekt mijn hart als ik zie hoe goed en volkomen gelijkwaardig alle leerlingen zich ontwikkelen en ik lees de volgende dag in de krant dat jeugd van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Molukse of anderszins allochtone afkomst meer moeite heeft met het vinden van stageplaatsen of werk. Daar doen we hardwerkende leerlingen buitengewoon tekort mee.
  Er is echter een andere kant aan het verhaal. Een samenleving die de naam hoog wil houden multi-etnisch te zijn, heeft de plicht om tradities van welke etnische groep dan ook te respecteren. De definitie van respect is in mijn ogen dat je het vermogen aan de dag legt om een ander boven jezelf te stellen. Er is gepast respect voor het slavernij-verleden van onze mede-Nederlanders met een Surinaamse achtergrond. Er is gepast respect voor de Molukse kwestie. Er is gepast respect voor alle (religieuze) feesten en gebruiken van welke godsdienst of achtergrond dan ook. Het is dus ook gepast om bestaande tradities in ere te laten houden, ook als deze niet de jouwe zijn. En het slavernijverleden opvoeren als argument tegen Zwarte Piet is bovendien historisch zo incorrect dat het bijna niet anders kan dan weerstand oproepen.
  Een laatste gewetensvraag voor zowel de voorstanders als tegenstanders: Is Zwarte Piet ter discussie komen te staan vanuit het idee dat blanke Nederlanders geen respect zouden hebben voor de achtergrond en afkomst van donkere Nederlanders? Of is het een vraagstuk geworden doordat donkere Nederlanders geen respect hebben voor de tradities van blanke Nederlanders?
  Vanuit de ‘salad bowl’-gedachte denk ik dat voor- en tegenstanders er goed aan zouden doen om hun eigen tradities in ere te houden en deze niet uit te spelen tegen andere (etnische) bevolkingsgroepen. Dat geldt dan wel voor iedere etnische bevolkingsgroep die handelt vanuit een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  • Linda 17 oktober 2014 at 15:31 #

   Best OJ

   Als half donker half blanke nederlander (ben een halfbloed soms heel lastig want vooral vanuit d donkere nederlanders perspectief ben ik niet volwaardig en te wit andersome is het zelfde probleem ben ik weer te donker maar die is mindervaak aan de oorde)

   U gewetes vraag heb ik mijzelf ook afgevraagd en heb toen uit respect voor de traditie van mijn vader geken naar zwarte piet met min kinder ogen. Ik kom tot de conclusie dat ik eigenlijk geen probleem ermee heb.ik heb toen aan min moeders kant gevrAagd hoe hun het ervaren (afrikaans, toevallig de stam die in slavernij tijd het meest verhandeld is) en mij tante zei het volgende: het mooie is dat zwarte piet goed gedrag daadwerkelijk zichtbaar beloond en kinderen aanmoedig om goed , lief en aardig te zijn. Zich creatief te uiten. Ook dat vond ik een mooi punt en toen ik haar vroeg maar is het niet rasisme vroeg zei : herken jij jezelf in zwarte piet , identificeer jij jezelf met zwarte piet, als jij in de spiegel kijkt zie je dan zwarte piet. Op alle 3 moest ik toch echt nee antwoorden. Waarop ze zei dan is het voor jou niet discriminatie want je ziet jezelf niet zo. En andere die dat wel doen moet je in hun waarde laten, maar daar hoef jij je beleving en de manier hoe je het viert nie voor te veranderen.
   Respect , discriminatie zijn woorden die veel gebruikt worden tegen de voorstanders van zwarte piet. Maar niemand wijst de tegenstanders erop dat het 2 richtingen op werkt.

   Ik vier sinterklaas zoals ik altijd heb geviert ik hoop dat ik daar niet voor gediscrimineerd word….

   • watcher 18 oktober 2014 at 12:51 #

    Ah ok dus zodra een individu zichzelf niet met een gedachtengoed kan identificeren dan is het gedachtengoed niet aanwezig.

    Misschien moeten mensen dat maar met elke culturele wrijving doen … vingers in oren en naar beneden kijken want dan gaat het snel voorbij.

    groet, van mij als Hutu …

 4. ashley 16 oktober 2014 at 13:57 #

  Dank u wel merijn ik heb weer wat geleerd.

 5. sanne 16 oktober 2014 at 13:59 #

  Och och,

  Wij nederlanders willen altijd moeilijk doen.
  Laat het gwn gekleurde piet zijn en het is klaar wat is nou het probleem?
  En ooh ja wij nederlanders moeten eens ook een keer accepteren en denken en bij neerleggen hoe een andere zich voelt WIJ DENKEN ALLEEN MAAR IK IK.
  En vergeet niet racist begint altijd bij een ouder en de kinderen van het op daar moeten wij een hard aan gaan werken door niet racist te zijn.
  Wanneer wij naar het buiteland vertrekken vakantie of wonen wij zouden ook niet leuk vinden om gediscrimineerd te worden.
  Dus bij DEZE gwn gekleurde piet en als ook kan gekleurde sinterklaas ;)

  ZEIKERDS HIER ALLEMAAL

  De ouders denken meer aan hun dan dat ze aan hun kinderen denken stupid people!

 6. Lennard 16 oktober 2014 at 17:55 #

  Ik denk dat hoe meer bepaalde mensen constant die racisme kaart blijven spelen, al dan niet ten dele terecht, je juist een tweedeling krijgt tussen in dit geval voor en tegenstanders. Het heeft er voor een deel denk ik ook mee te maken dat er een hoop problemen zijn met de integratie in Nederland, die door de media sterk uitvergroot worden. Deze problemen kun je individuen of bevolkingsgroepen natuurlijk niet kwalijk nemen. Dit is in het geval van de Marokkanen helaas wel gebeurd. Hierdoor heeft ‘de Marokkaan’ een nare bijsmaak gekregen en wordt ‘de Marokkaan’ vaak geassocieerd met crimineel gedrag, hangjongeren enz. Dit heeft grote gevolgen heeft voor de kansen van Marokkanen in dit land, wat de problemen die er bij deze groep spelen zeker niet ten goede komen. Mijn punt is dat wanneer er dan een issue speelt met zwarte piet, het meer te maken heeft met een bepaald gevoel van godverdomme jullie houden je hier niet aan de regels en willen ons wel vertellen hoe we onze feestdagen mogen vieren, dit terwijl zoals eerder aangegeven er in andere culturen/religies ook dingen spelen waar veel mensen het niet mee eens zijn, zoals vrouwenbesnijdenis, halal slachten etc. Dus vanuit dit oogpunt vind ik die beschermende houding van veel Nederlanders richting iets onzinnigs als het wel of niet zwart zijn van zwarte piet wel te begrijpen. Het allerbelangrijkste is dat we elkaar proberen te begrijpen en hier ook aantoonbaar moeite voor doen. Heel veel mensen schreeuwen de laatste tijd om elke scheet racisme maar proberen niet te begrijpen waar dit vandaan komt en dat irriteert me mateloos, aan de andere kant krijg je dus weer een gelijke tegenreactie waarmee je ook niks bereikt. Voor de mensen die iets willen doen aan zwarte piet, raad ik aan om gewoon in gesprek te gaan, met een openmind, en geen verandering af proberen te dwingen.

 7. T. Alavez 16 oktober 2014 at 23:00 #

  Hier staat een link van Dominee Gremdaat over mensen die zich beledig voelen;

  http://www.youtube.com/watch?v=VNWmzwHCIRE

  Dit vind ik persoonlijk de beste boodschap van de avond.

  Goedenavond,

  T. Alavez

 8. Jurian 17 oktober 2014 at 08:32 #

  Totdat iemand een aantal jaar geleden opmerkte dat hij/zij zich benadeeld voelde door “Zwarte Piet” had géen één van de aanhangers van zwarte piet dit in de verste verte in verband gebracht met racisme.

  Het is hetzelfde als vragen aan iemand of hij israel of de palastijnen steunt.. Hiermee wordt geimpliceerd dat iemand hier een mening over heeft, of zelfs een kant heeft gekozen, terwijl het prima kan zijn dat iemand er compleet nooit een moment over heeft nagedacht.

  En zo ook met deze discussie. Door een Voor- of Tegen discussie te starten worden 10 miljoen mensen, inclusief ik, in een hoekje gedreven. Zwarte piet is voor mij altijd een onderdeel geweest van het sinterklaas feest, einde verhaal, nix meer, nix minder. Maar nu willekeurige mensen aan mij vragen wat ik van de discussie vind, wordt er dus geïnsinueerd dat ik er überhaupt een mening over heb. Dat ik dus WEL of NIET vind dat zwarte piet racistisch is.

  Laat MIJ en 10 miljoen andere mensen BUITEN deze discussie. Wij vieren sinterklaas en zwarte piet is daar onderdeel van. Wij hebben dit nooit ook maar 1 seconde met iets anders geassocieerd, en voelen ons zeer benadeeld over hoe wij worden weggezet door bepaalde mensen in deze discussie.

  Misschien is dat wel een hele nieuwe discussie waard?

  • Dieter 17 oktober 2014 at 10:37 #

   Geweldig Jurian, Zo is het nu eens helemaal.

 9. Anja Meulenbelt 17 oktober 2014 at 12:08 #

  Ik vind het een erg verhelderend stuk, Merijn. Vooral dit: “Als er grenzen worden overschreden en de etnocentrische rangorde wordt aangetast”. Het punt is dat niemand door heeft waar die etnocentrische rangorde uit bestaat tot die grenzen worden overschreden. Die hysterische twee miljoen die opeens die Pietitie gingen ondertekenen vond ik daar een opvallend voorbeeld van: alsof er een collectieve angst ontstond dat ‘onze eigen’ cultuur nu definitief zou worden aangetast. Er zaten mensen bij die twee miljoen die ik kende en van wie ik het echt niet had verwacht. Ik moest bij je stuk ook denken aan de vrouwenbeweging: ook daar overschreden wij feministes zonder dat van te voren te hebben bedacht de grenzen van de gender rangorde, door de posities in te nemen die voor die tijd het privilege waren van mannen en om het nog erger te maken ook nog verwachten dat die vernederde mannen zich thuis nog verder vernederden omdat we van ze verwachten dat ze hun aandeel in het huishouden zouden doen. Wat wij zagen als ‘eerlijk delen’ bleek door nogal wat mannen ervaren te worden als een frontale aanval op de genderhierarchie die daarvoor als natuurlijk was gezien. Dat is wat nu gebeurt, Afro-Nederlanders die denken dat ze Nederlanders zijn dus ook wat te zeggen hebben, gooien de ‘natuurlijke’ hiërarchie ondersteboven door niet langer te accepteren dat wit het altijd beter weet en wit mag beslissen wat ‘normaal’ is. Vervolgens breekt er openlijk racisme door, waar vervolgens degenen die de de hiërarchie proberen te doorbreken ook nog de schuld van krijgen. Zo was het destijds met het feminisme ook: feministen kregen er de schuld van dat ze huwelijken verwoestten, want vóór het feminisme, toen iedereen nog zijn of haar plaats kende – en accepteerde – was iedereen nog gelukkig en daarna niet meer.
  Kortom: goed stuk.

 10. verbeek 17 oktober 2014 at 15:14 #

  beste,

  ook ik heb deze uitzending gezien en moet eerlijk zeggen dat ik waarschijnlijk een andere gezien heb dan u. laat ik vooropstellen dat ik niet voor de PVV ben, en ook niets tegen andere culturen heb. wat ik gezien heb was dat 3 mensen een standpunt innemen en dat Joram van Klaveren zich moest verdedigen. Joram zit hier in dit geval in mijn ogen niet als PVVer maar als iemand die aangeeft wat er leeft onder de mensen. helaas kreeg Joram veel minder ruimte dan de overige mensen aan tafel. ook van Paauw verwacht je een onafhankelijke rol en iemand die het gesprek opgang houdt en de juiste vragen stelt. het probleem in nederland is denk ik wel eens dat we te lief zijn en vinden dat iedereen wat moet zeggen en vinden. de reden dat er zoveel onrust in dit land, nee misschien wel de wereld is, is dat men geen beslissingen meer durft te nemen of kritisch durft te zijn.
  we mogen geen bevolkingsgroepen afvallen of bestempelen als slecht. bij bijvoorbeeld motorclubs doen we dit wel. die zijn allemaal slecht en alles en iedereen van een club is crimineel.
  mijn Opa en mijn vader hebben hard gewerkt om alles dat er nu is op te bouwen. helaas wordt er in rap tempo afscheid genomen en afgebroken waar veel mensen hard voor gewerkt en gevochten hebben. dit zijn ook de mensen die nu reageren in het stukje dat men laat zien. dit zijn mensen die steeds minder krijgen die steeds minder mogen en die zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen.

  • watcher 18 oktober 2014 at 12:54 #

   De marokkaanse opa heeft zichzelf ook kapot gewerkt in de chemische fabriek en maakt zich ook zorgen over de toekomst van zijn kleinkinderen, misschien een idee om samen een klaverjasavond te organiseren.

 11. Anoniem 17 oktober 2014 at 18:25 #

  Het mooie aan dit verhaal is dat er gesproken wordt over verschillende “rassen”. In mijn ogen behoren we allemaal tot hetzelfde “ras”. Negroïde mensen maar ook blanke mensen zijn vaak geneigd zich te onderscheiden, wij zijn blank/zwart dus wij zijn anders! Dit hoort helemaal niet het probleem te zijn, want we zijn immers één toch?

  Het komt er op neer dat we onszelf anders neerzetten in de samenleving. Terwijl we eigenlijk helemaal niet anders zijn.

  • watcher 18 oktober 2014 at 12:58 #

   oh jawel hoor, zodra het mom is ”leven en laten leven” dan kan men één zijn, assimilatie valt niet onder het één zijn.

   Accepteer mij met mijn aparte gedragingen mits binnen de wet.

 12. Rebecca 18 oktober 2014 at 08:59 #

  Ik vind dat de hoofdstelling, mensen die het hebben over onze zwarte piet niet per se refereert aan etnocentrisme.
  Als ik bijvoorbeeld denk aan ” onze zwarte piet” dan denk ik ook aan de zwarte piet voor Turkse kindjes, Marokkaanse kindjes, Mexicaanse kindjes and so on… Je zou wel kunnen stellen wellicht dat het ons, als in bezittelijk voornaamwoord slaat op onZe inlanders die genieten van zwarte piet zoals hij is.

  Voor de rest is etnocentrisme uiteraard een interessant onderwerp…

 13. Marloes 18 oktober 2014 at 09:01 #

  Verbeek, u refereert aan het feit dat uw vader en grootvader hard hebben gewerkt om hier alles op te bouwen. Dat zal ik uiteraard absoluut niet ontkrachten. Maar feit blijft dat ‘ wij’ hier allemaal zo rijk zijn geworden door de Gouden Eeuw, kolonialisme en slavernij.

  Opvallend is dat juist de oudere generaties veel moeite met de aanpassing van zwarte piet heeft onder het mom het is een kinderfeest, maar bedoelen waarschijnlijk hun eigen sentiment. Kinderen nu vieren er echt niets minder om. Het is vooral de plicht van de ouders om hun kinderen niet te indoctrineren met hun weerstand tegen deze aanpassing.

  Anja Meulenbelt, helemaal mee eens!

 14. Blaze 18 oktober 2014 at 18:07 #

  En niet veel mensen weten waar Zwarte Piet vandaan komt.
  Velen weten ook niet hoe het is om Zwarte Piet genoemd te worden. Velen weten ook niet hoe het is om daarmee rond 5 December ermee geplaagd te worden op je werk of op school. Leuk hoor met een opgezette Surinaams accent en dan zeggen “Zoewarte piet” !!!

  Hier een stukje geschiedenis.
  http://app.nos.nl/datavisualisatie/zwarte-piet/

  Ach…het is maar een kinderfeest, word er gezegd. Leuk he, hoe volwassenen er dan mee om kunnen gaan en er graag gebruik van maken door je KNECHT te noemen.
  En dan moet je je vooral nederig opstellen, want anders ben jij een “Zeur Piet” …..Toch?

  Ik ben in voor een geintje, maar hou het leuk!

  Laat het wel duidelijk zijn, de meesten schreeuwen niet dat Zwarte Piet weg moet, maar een universele look houd de gemoederen rustig. En dan zitten de Zwart gekleurde gewoon ertussen. Niets mis mee.

  Geloof me, de kinderen merker er geen reet van.

 15. Henk 19 oktober 2014 at 09:35 #

  Nog een reden waarom wij Nederlands maar k*t zijn. Weg met ons! Wij zijn racistisch want trots zijn op jezelf Is ook racisme. Alsjeblieft zeg.

 16. Tineke 20 oktober 2014 at 13:57 #

  Hallo zeg, is dat niet verleden tijd: Joram van Klaveren PVV? Zoek zelf maar even op internet… En traditie, ach, traditie is zo oud als je die zelf maakt. We maken Sint zwart, ZP kleuren we wit en over een tijdje is iedereen er aan gewend: was vroeger ZP niet zwart? Hè ja, was toen nog zo’n discussie over…

 17. marco 21 oktober 2014 at 16:37 #

  Joram van Klaveren is GEEN lid meer van de PVV.

 18. Lester 21 oktober 2014 at 19:42 #

  Zolang er nog kinderen onverdoofd besneden worden in de naam van religie moeten de zeurpieten gewoon hun mond houden.

  Het martelenen en molesteren van baby’s in de naam van traditie moet blijven maar zwarte schminck is TE erg en moet eigenlijk zsm weg.

  Ik kan het gewoon niet serieus nemen.

 19. René 24 september 2015 at 22:42 #

  Eigenlijk moet je constateren dat met deze discussie het echte racisme in Nederland op zijn retour is.
  Als men zich druk kan maken over Zwarte Piet bij een eeuwenoud kinderfeest of bij de naam negerzoen voor een gebakje,is er kennelijk niets ernstigs meer als “onderdrukt “ras om tegen te ageren.

  Dit zijn de laatste restjes van een vermeend racisme wat allang niet meer bestaat. Te doen alsof Sinterklaas een leider van de klu klux clan is ,is daarom een overtrokken en gezocht argument.
  Natuurlijk kan je de mensen opjutten om het allemaal verschrikkelijk te vinden ,er zullen altijd verschillen tussen mensen blijven .

  Discriminatie als je dikker bent dan anderen vinden dat je moet zijn ,of rood haar hebben wat anderen maar raar vinden.Als je albino bent of gehandicapt.Noem maar op ,er zullen altijd verschillen uitvergroot worden,maar dat Zwarte Piet racisme zou zijn is natuurlijk grote onzin.

  Er is geen blanke Nederlander die Zwarte Piet als neger zag (of mag ik dat woord ook al niet gebruiken?) Dit is meer het gevolg van het underdog willen zijn van een aantal mensen dan van racisme.

  Als er al verschil in behandeling bestaat tussen bevolkingsgroepen is dat eerder terug te voeren op het eigen gedrag in de maatschappij van deze groepen dan op enige vorm van racisme. En ja ,dat gedrag wordt dan toegeschreven aan de gehele bevolkingsgroep,net als het vermeend racisme van de blanke Nederlander.

  Mijn vriendin is van allochtone afkomst en ik bespeur meer racisme t.ov. andere groepen bij haar bevolkingsgroep dan bij blanke Nederlanders. Als er dan al racisme in Nederland bestaat is dit zeker geen voorrecht van het blanke ras.

Antwoord aan Frans Schütt