Islamofobie in rok

W at er gebeurt als je Menno Ter Braaks terecht beroemde kritiek op het antisemitisme herschrijft als kritiek op islamofobie:

“Gevaarlijker dan de brutale islamofobie van de P.V.V. en consorten is de gerokte islamofobie die zich hult in een schijn van deftigheid, waardigheid, ernst, en objectiviteit…

Islamofobie is een van de gevaarlijkste verschijnselen van onze tijd. Niet in de eerste plaats, omdat het zich tegen de moslims richt, maar omdat het een symbool is van een grof simplistische denkwijze. Reeds het feit trouwens, dat het zich tegen ‘de’ moslims richt – als zou er niet een immens verschil bestaan tussen de ene en de andere moslim – is een bewijs van de plebejische mentaliteit van islamofobie; het is gespeend van alle psychologisch onderscheidingsvermogen, het verkwanselt op zichzelf misschien belangrijke gegevens, om op de kudde-instincten van een als dom verondersteld publiek te kunnen werken, het verlaagt het islamitische vraagstuk (dat zeker bestaat) tot propaganda voor de meest inferieure doeleinden. Wij bestrijden dus islamofobie niet, omdat wij van de moslims (d.w.z. deze of gene moslim, deze of gene islamitische groepering) geen kwaad kunnen horen, maar omdat wij weten (en in Gaza nog kort geleden in de afschuwelijkste vorm gedemonstreerd hebben gezien), dat islamofobie een van de grootste vijanden is van de menselijke waardigheid.

Als zodanig is de strijd tegen deze plebejische vorm van moslimhaat een strijd tegen de cynische mensenverachting in het algemeen. Openlijke islamofobie is ongetwijfeld een groot gevaar. Maar dat het voor Nederland het grootste gevaar is, zou ik niet durven beweren, omdat de gemiddelde Nederlander, welke bezwaren men ook tegen hem of haar moge hebben, doorgaans nog te veel gezond verstand heeft om geloof te slaan aan de rancuneuze propaganda van mensen, die zichzelf te kort gedaan achten en daarvoor de moslims en bloc verantwoordelijk stellen. Gevaarlijker acht ik de verkapte islamofobie, dat zich voordoet als objectieve beschouwingswijze; gevaarlijker acht ik islamofobie in rok… dat evengoed islamofobie is, ook al neemt het de superieure houding aan van de wetenschappelijke wetenschappelijkheid, want deftige islamofobie is in wezen evenzeer een symptoom van mensenverachting en simplistisch denken; het is niets anders dan de wetenschappelijke of quasi wetenschappelijke aankleding van het islamofobe gevoel, dat overal, ook in Nederland, latent aanwezig is en op een kans loert om voor den dag te komen.

Een voorbeeld van deze islamofobie in rok treft men aan in de weekendeditie van de vooraanstaande, meestal nog als liberaal beschouwde, krant ‘NRC Handelsblad’ van 19 juli jongstleden, waarin een zekere David Suurland een beschouwing geeft over Jodenhaat die inherent zou zijn aan de islam. Het artikel van Suurland kan de lezer zomaar op het idee brengen dat de bombardementen op de Palestijnse burgerbevolking gerechtvaardigd zijn, vanwege de daar aanwezige, inherente Jodenhaat. De ombudsman van de krant die zich afficheert als een slijpsteen voor de geest heeft wat men noemt ‘nattigheid’ gevoeld en zich daarom in een column ten halve geëxcuseerd over de opname van dit artikel; bijzonder braaf, maar met dat al neemt de krant het op omdat, aldus de ombudsman, ‘de prozaïsche werkelijkheid is dat Suurlands stuk al op de plank lag vóór die oorlog en daar dus ook niet over ging. Het werd door de redactie geplaatst toen die een actuele aanleiding zag.’ Het artikel zou zo een onbedoelde betekenis hebben gekregen: ‘Voor een ideologische versimpeling van het conflict tot een soort late nawee van de Koran moet de krant natuurlijk waken.’”

===

Disclaimer: er is nog immer behoefte aan een dergelijke waakzaamheid tegen antisemitisme, alleen zou het fijn zijn als deze aangevuld wordt met eenzelfde bewustzijn op het gebied van islamofobie. Beide zijn immers vormen van mensenverachting. Islamofobie is in brede kringen geaccepteerd geraakt, net als het antisemitisme toen. Verder zijn de islamofoben geen fascisten – afgezien van randverschijnselen als Pro Patria – dus daar houdt de gelijkenis op.

Tags: , ,

Merijn Oudenampsen is politicoloog en socioloog. Hij is verbonden aan de universiteit van Tilburg waar hij een promotieonderzoek doet naar politiek populisme en de ruk naar rechts in de Nederlandse politiek. Zijn website is: merijnoudenampsen.org

Nog geen reacties.

Reageer