Foucault en het neoliberalisme

“Een beetje kritische blik laat zien dat ‘systeem en staat’ ons venijniger in het keurslijf van hun controle houden en meer fascistoïde trekken vertonen dan we durven denken. En de commercialisering van het sociale leven, de reductie van ons samenleven tot een eendimensionaal consumptieritueel: het vraagt allemaal om een stevige brok scepsis en om een praktisch alternatief, waarbij een natuurlijker manier van leven – al was het maar via bioproducten – in elk geval een stap in de goede richting is.

Deze kritiek klinkt ons vertrouwd in de oren. Ze is ouder dan vandaag en beleefde haar hoogtijdagen reeds in de jaren zestig en zeventig. In naam van de vrijheid stond toen reeds alles wat ‘systeem’ was onder verdenking, en in naam van een natuurlijker leven (meer bio!) nam men de al te eenzijdig vertechniseerde consumptiecultuur op de korrel. Minder bekend is dat die ideeën zelf ook toen al kritisch werden doorgelicht, en niet alleen door auteurs van rechtse signatuur. Ook degenen die deze kritiek genegen waren en zich ondubbelzinnig links opstelden, waren het er niet zonder meer mee eens. Of ze keken, zoals Michel Foucault (1926-1984), verder dan dit soort kritische neus lang was.”

Op De reactor bespreekt Marc de Kesel De geboorte van de biopolitiek van Michel Foucault in de nieuwe vertaling van Jean Holierhoek.

Tags: , ,

Dichter/ filosoof. Betrokken bij o.a. Read my World, VersSpreken, Bits of Freedom, Werkgroep Caraïbische Letteren en Perdu.

Nog geen reacties.

Reageer