De oogkleppen van Max Pam

H et is een mooi een-tweetje. Vorige week stond er een uitgebreid opinieartikel van David Suurland in de NRC waarin gesteld werd dat moslims inherent antisemitisch zijn. Dat antisemitisme van moslims zou niets met de situatie in Israël-Palestina te maken hebben, nee het zou voortkomen uit hun geloof. Dit weekend deed Max Pam daar nog een schepje bovenop in de Volkskrant: “de rentree van de islam in Europa betekent de rentree van het antisemitisme”.

“Meer dan 1.400 jaar van indoctrinatie [van moslims] zijn niet zonder gevolgen gebleven”, zo papegaait Max Pam de geheel feitenvrije stelling van Suurland. Het enige dat vrolijk stemt aan de column is dat Max Pam consistent schrijft over een intrigerend stuk van ene “David Suurmond”. Verder is het treurnis troef. Wat Max Pam niet lijkt te begrijpen, is dat de stelling dat moslims inherent haatdragend zijn – enkel en alleen omdat het moslims zijn – een vorm van racisme is, vergelijkbaar met het antisemitisme.

Het NRC-opinieartikel waar Max Pam hier over schrijft, stelt dat Europese moslims antisemitisch zijn omdat uit een opiniepeiling blijkt dat 45% van hen Joden niet vertrouwt. Ik ben benieuwd wat er uitkomt als je een opiniepeiling houdt onder de Nederlandse bevolking en hen de vraag voorlegt of zij moslims vertrouwen. Precies dezelfde logica. Ik denk dat Max Pam nee zal antwoorden en daar geen enkel probleem in zal zien.

Voor alle duidelijkheid: afgeven op fundamentalistische moslims, op een bepaalde gewelddadige of intolerante interpretatie van de Koran en de islam, op mensen (moslims incluis) die het Jodendom als zodanig verantwoordelijk stellen voor de situatie in Palestina, dat lijkt me legitiem. (Alhoewel het altijd belangrijk is om de zaken in perspectief te plaatsen. Kijk dan ook naar het racisme en de haat in Israël richting moslims en Palestijnen zou ik zeggen. Zeker omdat deze haat op dit moment veel slachtoffers tot gevolg heeft.)

Maar wie generaliserende, onwetenschappelijke en tendentieuze uitspraken doet over moslims in het algemeen, die vervalt in dezelfde fout als de antisemieten. Alleen betreft het in dit geval moslims. De geschiedenis wijst uit dat Jodenhaat niet inherent aan de islam is, dat de islam onder het Ottomaanse Rijk juist veel toleranter is geweest richting Joden dan het Christendom. Het antisemitisme onder moslims is een modern fenomeen, kan niet verklaard worden door loze kreten als “1.400 jaar indoctrinatie”, en kan niet bestreden worden met negatieve stereotypen over moslims.

 

Tags: , ,

Merijn Oudenampsen is politicoloog en socioloog. Hij is verbonden aan de universiteit van Tilburg waar hij een promotieonderzoek doet naar politiek populisme en de ruk naar rechts in de Nederlandse politiek. Zijn website is: merijnoudenampsen.org

3 Responses to “De oogkleppen van Max Pam” Subscribe

 1. AA 28 juli 2014 at 11:44 #

  Wederom een geweldig stuk, Merijn Oudenampsen. Hulde.

  Zolang Israel haar atrociteiten in Gaza pleegt, zal dit onderwerp ter sprake komen. Niet om moslims in verlegenheid te brengen, maar om autochtonen die de praktijken in Gaza verafschuwen, bang te maken. Je wilt namelijk niet geassocieerd worden met dat soort lui. Ze geven hier ook als het ware aan dat moslims hersenloos en geleid door haat, afgeven op israel omdat ze joden zijn, niet door wat er daadwerkelijk speelt.

  En omdat de gruweldaden door Israel niet goed te praten zijn, gooien ze het over een andere boeg, namelijk de aloude guilt bij association. Het is een bliksemafleider, een troef die Israel en al haar metgezellen al decennia gebruiken om iemand het zwijgen op te leggen.

  Trouwens, een groot deel van de moslims (arabieren) zijn zelf ook semiet.

 2. madrason 28 juli 2014 at 15:27 #

  antisemitisme is eigenlijk onzinnig, het is een ongefundeerd onderbuikgevoel waarin de vooroordelen van het verleden borrelen wanneer het onszelf even wat minder gaat! een beetje domheid heeft soms grote gevolgen!! Madrason

 3. Max 16 oktober 2017 at 12:21 #

  Volgens veel kenners is Jodenhaat inherent aan de islam. Onder anderen de Amerikaanse journaliste Nonie Darwish stelt dat het in het hart van de islamitische theologie zit dat „vrede in de wereld pas bereikt zal worden als alle Joden van de aarde zullen zijn weggevaagd.” Volgens deze ex-moslima van Egyptische komaf wordt moslims van jongs af aan geleerd Joden te haten, omdat zij Mohammed hebben verraden. Darwish: „Zonder Jodenhaat zou de islam zichzelf vernietigen.”….„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden,”zegt ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst)…Dus,normaal samenleven tussen Joden en moslims is onmogelijk!… „Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.”/Koran 3: 28…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”/Koran 60.4…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”/Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”/Koran 8:39…

Reageer