Paul Kalma over Europa

E lders op het web: Paul Kalma over de Europese Unie als de verwerkelijking van de neoliberale droom, een vrije markt zonder democratische bemoeienis. Lees het stuk op socialevraagstukken.nl.

TENK is een voertuig voor kritiek en analyse. Het biedt ruimte voor een overtuigd linkse blik op onze wereld, en wil zo bijdragen aan een nieuwe politieke debatcultuur. Want linkse politiek is verwaterd. Als een aangelengde limonade zonder kleur, geur of smaak is het de laatste jaren steeds verder verdund met wisselende doses technocratie, pragmatisme en centrisme.

Nog geen reacties.

Reageer