Illegalen jagen

D e politie heeft volgens staatssecretaris Teeven immer meer bevoegdheden nodig bij het opsporen van illegalen. Twee weken geleden publiceerde de rijksoverheid al een bericht waarin de nieuwe bevoegdheden van de politie, na goedkeuring van de Eerste Kamer, zonder opsmuk worden toegelicht: “De vreemdelingenpolitie en de Koninklijke Marechaussee kunnen in het kader van het onderzoek naar de identiteit van een vreemdeling, voortaan zonder toestemming van de bewoner een woning doorzoeken.” En: “Het slopen van een tussenmuur of het strippen van een pand is niet geoorloofd. Het optillen van een matras of het kijken in laden, kasten en tassen- wat nu nog uitgesloten is – mag daarentegen wel. Met de nieuwe wet wordt het ook mogelijk om in het kader van identiteitsonderzoek en onderzoek naar nationaliteit en verblijfsstatus een vreemdeling die in bewaring is gesteld te onderzoeken aan kleding en lichaam. Verder mogen ook de bezittingen (waaronder de mobiele telefoon) van deze vreemdeling doorzocht worden.” Bart Smout publiceerde vandaag een stuk over de nieuwe bevoegdheden van de politie in de Volkskrant.

Tags: , , ,

TENK is een voertuig voor kritiek en analyse. Het biedt ruimte voor een overtuigd linkse blik op onze wereld, en wil zo bijdragen aan een nieuwe politieke debatcultuur. Want linkse politiek is verwaterd. Als een aangelengde limonade zonder kleur, geur of smaak is het de laatste jaren steeds verder verdund met wisselende doses technocratie, pragmatisme en centrisme.

Nog geen reacties.

Reageer