Altaar van de muntunie

S terk stuk van de linkse politiek econoom Bastiaan van Apeldoorn in de Volkskrant. Op de een of andere manier is kritiek op het ondemocratische karakter van de EU een voorrecht geworden van conservatief nationalisten.

Wie denkt dat de nationale democratie zomaar door een Europese democratie vervangen kan worden, bedrijft een gevaarlijke illusiepolitiek. Een Europese democratie ter vervanging van de nationale is, als die er ooit al komen kan, per definitie een project van de lange adem, omdat Europa voorlopig geen demos heeft. Daarom gaat die volledige politieke unie er ook niet komen en wordt nu, via de achterdeur en zonder verdragswijziging, wel geprobeerd de nationale democratie nog verder in te perken.

Feit is dat de huidige muntunie eerder antidemocratisch te noemen is en dat de huidige plannen ook helemaal niet voorzien in een serieuze democratisering. De economische contracten zijn bindend, ook tegen de wil van de nationale democratische meerderheid in.

TENK is een voertuig voor kritiek en analyse. Het biedt ruimte voor een overtuigd linkse blik op onze wereld, en wil zo bijdragen aan een nieuwe politieke debatcultuur. Want linkse politiek is verwaterd. Als een aangelengde limonade zonder kleur, geur of smaak is het de laatste jaren steeds verder verdund met wisselende doses technocratie, pragmatisme en centrisme.

Nog geen reacties.

Reageer